Комуникация и медии

Eврохолд и ЕБВР одобриха сделка за придобиване на миноритарен дял в Евроинс Иншурънс Груп

София, 10 септември 2021 - Еврохолд България АД информира  своите акционери и заинтересовани лица, че компанията е в напреднала фаза на преговори с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за придобиване на миноритарен дял от страна на международната финансова институция в Евроинс Иншурънс Груп АД (EИГ), която обединява застрахователния бизнес на групата.
  
Сделката вече е одобрена на всички корпоративни нива и от двете страни, като предстои подписване на окончателно споразумение и действие по изпълнение на постигнатите договорености.
Планираната инвестиция на ЕБВР в EИГ е до 30 млн. евро, като тя ще бъде реализирана чрез увеличение на капитала на застрахователната група. Еврохолд също ще участва в процедурата с допълнителни до 12 млн. евро.
    
Евроинс Иншурънс Груп ще използва набраните средства предимно за развитие и растеж на Евроинс Румъния, което е най-голямото дъщерно дружество на застрахователната група, както и за укрепване на пазарните позиции на холдинга в Югоизточна Европа.
 
ЕБВР беше една от институциите, които осигуриха финансиране на Еврохолд за придобиването на бизнеса на ЧЕЗ Груп в България.