Комуникация и медии

Еврохолд и ЕИГ официално заведоха арбитражно дело за 500 млн. евро срещу румънската държава

София, 22 май 2024 - Еврохолд България АД (Еврохолд) и Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ) официално заведоха международно арбитражно дело срещу правителството на Румъния в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (ICSID) във Вашингтон. Искът е на стойност над 500 млн. евро.

Еврохолд и ЕИГ завеждат арбитражното дело заради неспазване от страна на румънската държава на задълженията ѝ по двустранната спогодба за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между България и Румъния, включително законовия ѝ ангажимент да осигури справедливо и равнопоставено третиране на двете компании. ЕИГ е един от водещите инвеститори на румънския застрахователен пазар с инвестиции за около 280 млн. евро. Еврохолд и ЕИГ търсят справедливост и обезщетение за многобройните незаконни действия на румънските власти, които нанесоха щети на дейността на застрахователната група в Румъния, а конкретно в случая с Евроинс Румъния - напълно унищожиха бизнеса ѝ. Действията на румънските органи в този случай се отразиха неблагоприятно на целия румънски застрахователен пазар, включително на застрахованите и увредените лица.  
  
На 17 март 2023 г. румънският финансов надзор ASF неоснователно отне лиценза на Евроинс Румъния. Както Еврохолд вече е обявявал, решението на румънския орган е самоволно и дискриминационно. То представлява незаконна конфискация (експроприация) на Евроинс Румъния в грубо нарушение на правото на ЕС и международните правни норми. Незаконосъобразното решение на ASF доведе до процедура по несъстоятелност на румънския застраховател през юни 2023 г., унищожавайки бизнес операциите на компанията, която преди това беше лидер в местния застрахователен сектор.

На 25 октомври 2023 г. Еврохолд и ЕИГ изпратиха “уведомление за спор” (Notice of Dispute) до румънското правителство, в което поискаха извънсъдебно уреждане на спора около казуса с Евроинс Румъния, без да се засяга правото на групата да заведе арбитражно производство. Румънското правителство не се възползва от тази възможност. “Както вече информирахме всички заинтересовани страни, ще защитаваме инвестициите си с всички законни и законови средства. Румънската държава реши да не разглежда повдигнатите от нас въпроси. Нещо повече, тя дори не направи опит да обсъди темата с нас. Освен това, румънските власти напълно пренебрегнаха нашите конструктивни предложения за разрешаване на спора и за спестяване на щетите и разходите, които ASF наложи на румънските граждани чрез незаконосъобразното отнемане на лиценза на Евроинс Румъния. Затова продължаваме с арбитражното производство като следваща логична стъпка,” разясни Тодор Данаилов, изпълнителен директор на ЕИГ.

Еврохолд и ЕИГ ще бъдат представлявани в арбитражното дело от водещата международна правна кантора Pinsent Masons, както и от Джингов, Гугински, Кючуков и Величков (ДГКВ), едно от големите и утвърдени адвокатски дружества в България.