Комуникация и медии

Еврохолд и ЕИГ уведомиха официално румънското правителство за инвестиционния спор по казуса с Евроинс Румъния

Холдинговата група ще пристъпи към международен арбитраж, ако не се стигне до споразумение

София, 26 октомври 2023 - Еврохолд България АД и Евроинс Иншурънс Груп ЕАД (ЕИГ) официално информираха правителството на Румъния за намерението си да заведат международно арбитражно дело, с което да защитят инвестицията на холдинга в Румъния, в случай че сегашният спор по казуса с Евроинс Румъния не бъде разрешен бързо и ако групата не бъде надлежно обезщетена за претърпените загуби. 

Холдингът вече изпрати “уведомление за спор” (Notice of Dispute) на румънската държава, което е първата официална стъпка за стартиране на международна арбитражна процедура по силата на споразумение за защита на инвестициите, подписано между правителствата на България и Румъния. “Ако не постигнем приемливо споразумение в разумен срок, ще защитим инвестицията си чрез международен арбитраж”, обясни Тодор Данаилов, изпълнителен директор на ЕИГ.  

Еврохолд и ЕИГ предприемат тези мерки вследствие на решението на румънския регулатор ASF от 17 март за отнемане на лиценза на Евроинс Румъния. Действията на румънския финансов надзор се отличават с множество явни нарушения на редица норми на правото на ЕС, по-конкретно  на рамката “Платежоспособност II”, въведена от всички страни-членки с цел осигуряване на стабилна законодателна рамка и последователни надзорни практики в застрахователния сектор на територията на целия съюз.  Както Еврохолд вече обяви, решението на ASF е самоволно, дискриминационно и представлява незаконна експроприация, което е брутално нарушение на международното право. В резултат на това действие на румънския регулатор се стигна до процедура по несъстоятелност на Евроинс Румъния, с което беше нанесен удар върху бизнеса на застрахователната група в Румъния.

Преди да се стигне до арбитражна процедура, страните в инвестиционния спор имат възможност да стигнат до решение чрез преговори. Ако такова споразумение не бъде постигнато, Еврохолд и ЕИГ имат готовност да започнат международен инвестиционен арбитраж срещу румънското правителство. Искът ще бъде за минимум 500 млн. евро.

Еврохолд и ЕИГ ще бъдат консултирани в бъдещия процес от водещата международна правна кантора Pinsent Masons, която има 27 офиса на 4 континента, както и от Джингов, Гугински, Кючуков и Величков (ДГКВ), едно от големите и утвърдени адвокатски дружества в България.

ЕИГ е сред най-големите инвеститори на застрахователния пазар в Румъния, като до момента групата е инвестирала около 280 млн. евро. “Спорът по казуса с Евроинс Румъния може да разклати стабилността на целия застрахователен пазар на ЕС, тъй като застрахователният сектор е ключов институционален инвеститор в развитието на финансовите и капиталови пазари в Европа. Порочните практики, прилагани от настоящото ръководство на румънския финансов регулатор срещу Евроинс Румъния, касаят широко използвани, утвърдени и одобрени презастрахователни методи. Ако прилагането на тези незаконосъобразни практики продължи и проблемът не бъде решен, това ще създаде прецедент с тежко и пагубно въздействие върху цялата застрахователна и презастрахователна индустрия в ЕС”, отбеляза още Тодор Данаилов.