Комуникация и медии

Еврохолд България издаде емисия облигации на стойност 10 млн. евро

Публикация от: 30.10.2007
На 30/10/2007 г Еврохолд България усвои емисия корпоративни облигации при условията на частно предлагане в размер на 10 000 000 евро за срок от 36 месеца с 6-месечни купонни плащания, като с последните три лихвени плащания ще бъдат изплащани и по 3,33 млн евро главница. Лихвата е шестмесечен Юрибор + 3,65%. Водещ мениджър на емисията е Райфайзен Банк, а ко-мениджър – Евро Финанс АД.

Средствата ще бъдат използвани за изпълнението на инвестиционната програма на дружеството, както и за увеличаване капитала на дъщерни дружества, придобиване на нови компании и инвестиции в недвижими имоти.