Изтеглете: Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации - Документ за ценните книжа (24.11.2023) ISIN BG2100002224 (pdf 3102.9 KB) Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации - Регистрационен документ (24.11.2023) ISIN BG2100002224 (pdf 4058.02 KB) Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации - Резюме (24.11.2023) ISIN BG2100002224 (pdf 1285.56 KB) Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации - Документ за ценните книжа (30.07.2021) (pdf 2086.43 KB) Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации - Регистрационен документ (30.07.2021) (pdf 3649.93 KB) Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации - Резюме (30.07.2021) (pdf 535.08 KB)