Комуникация и медии

Еврохолд България АД придоби 49.82% от капитала на Пластхим-Т АД

Публикация от: 13.11.2007
На 12 ноември 2007 г Еврохолд България финализира сделката по придобиване на 49,82% от капитала на Пластхим-Т АД. Останалите акции от капитала на дружеството принадлежат на мениджърския му екип и служителите. Компанията е най-големият прозводител на Балканите на фолио (BOPP) и полипропиленови торби.

Пластхим-Т АД е третата компания в производственото портфолио на Еврохолд, оперираща в сектора производство на изделия от пластмаси. Другите две компании са Формопласт АД, специализирана в прозводството на матрици и изделия от пластмаса за бита и Етропал АД, основен производител в България на консумативи за хемодиализа и изделия от пластмаса за медицината.

Към деветмесечието на 2007 г. Пластхим-Т АД е реализирал над 38 млн. лв. приходи от продажби (или 70% ръст спрямо същя период на миналата година) и 1.6 млн. лв. нетна печалба (или 80% ръст). До края на 2007 г. дружеството очаква да реализира приходи от продажби в размер на 52 млн. лв. и нетна печалба в размер на 2.2 млн. лв.

Пластхим-Т АД разполага с две производствени бази – в гр. Тервел и в гр. Варна. За компанията работят над 800 служители.

С придобиването на Пластхим-Т АД Еврохолд България цели да увеличи и подобри значително резултатите на производственото си направление. През 2007 г. се очаква компаниите от сектор Производство на Еврохолд да реализират 75 милиона лева приходи от продажби и нетна печалба в размер на 3.6 млн. лева. Ще бъде засилена интеграцията между трите компании в сектора, в резултат на което ще бъдат подобрени резултатите на всяка една от тях чрез оптимизация на доставките на суровини и материали и подобряването на финансовите потоци.

Като оперативно-интегрирана част от структурата на Еврохолд България, Пластхим-Т АД ще разполага с по-добър достъп до капиталовите пазари и банковото финансиране, което ще даде възможност за изпълнение на мащабната инвестиционна програма на дружеството в размер на близо 20 млн. евро и утрояване на капацитета му за следващите 24 месеца.

С придобиването на Пластхим-Т АД, производственото направление на Еврохолд България ще включва над 20 различни продукта, с които компаниите от сектора ще бъдат пазарни лидери не само в България, но и в региона.