Комуникация и медии

Еврохолд България финализира сделката по придобването на Asitrans Asigurǎri

Публикация от: 24.07.2007
Еврохолд България АД получи разрешение от Румънския застрахователен надзор за придобиване на мажоритарен пакет от застрахователната компания Asitrans Asigurǎri. Приключи и сделката по прехвърлянето на акциите, както и вписването на Еврохолд България като мажоритерен акционер в Asitrans Asigurǎri.

Интегрирането на компанията в холдинговата структура трябва да приключи до края на 2007 г. През месец август т.г. предстои да бъде увеличен капиталът на Asitrans Asigurǎri, както и да бъде избран и новият Борд на директорите, в който ще бъдат включени и представители на Еврохолд България. Досегашният изпълнителен директор на Asitrans Asigurǎri ще продължи да изпълнява функциите си и занапред. Предстои да бъдат направени значителни инвестиции в областта на информационните технологии и в разкриването на нови представителства в Букурещ и страната.

Общите инвестиции на Еврохолд България АД за придобиването на над 75% от капитала на компанията, които включват заплащане на акции, увеличаване на капитал, софтуерна и оперативна интеграция на дружеството, както и придобиване на мажоритарен пакет от лизинговата компания Asitrans Leasing до края на 2007 г. ще възлязат на 12,5 млн. евро.

За първото шестмесечие на 2007 г. Asitrans Asigurǎri е реалзирала премиен приход в размер на 14,5 млн. евро, което представлява 45% ръст спрямо същия период на предходната година.

Инвестиционната програма за Румъния на Еврохолд България включва и придобиването на представителна офис сграда в Букурещ, която да обедини дейностите на застрахователната, лизинговата компания и на Евро-Финанс АД. Размерът на общите инвестиции, които ще бъдат направени на румънския пазар в застрахователния, лизинговия и финансовия сектори за периода 2007-2010 ще възлязат на над 30 млн. евро.

Основните цели за този период включват постигане на 3% пазарен дял в областта на общото застраховане, 4% пазарен дял в областта на лизинговането на нови автомобили, както и утвърждаване на Евро-Финанс АД сред водещите инвестиционни посредници на румънския капиталов пазар.