Комуникация и медии

Еврохолд България продаде Авто Юнион Център за 27.3 милиона евро

На 9 Октомври 2009 година Еврохолд България продаде 100% от участието си в дъщерното дружество Авто Юнион Център ЕООД на Bluehouse, фонд за управление на активи с фокус към инвестиции в недвижимите имоти на пазарите от Югоизточна Европа. Чрез три фонда Bluehouse управлява активи в размер на 320 милиона евро. Към настоящия момент фондът е инвестирал в над 20 офисни, жилищни и индустриални проекта.

Авто Юнион Център е едноличен собственик на голям офис комплекс, където от 1 Октомври се помещава новата централа на Еврохолд България.  Авто Юнион Център беше част от компанията Авто Юнион АД, закупена от Еврохолд България по–рано тази година. Като част от сделката, Еврохолд България, който в момента заема приблизително 95% от сградата, е подписал дългосрочен договор за наем с Bluehouse.

В офис комплекса ще се намират и шоурумите на 9 автомобилни марки с изложени 47 модела коли, като по този начин комплексът ще се превърне в първия мащабен авто мол за нови коли от различни марки и класове.

Общата сума на сделката е 27.3 милиона евро, като част от средствата ще бъдат използвани от Еврохолд България за пълно и предсрочно погасяване на кредит в размер на 16.8 милиона евро, отпуснат от Пиреос Банк България за построяването на офис комплекса. Транзакцията е в изпълнение на стратегията на Холдинга за продажба на неоперативни активи. Счетоводната печалба от сделката за Еврохолд България е в размер на 7.0 милиона евро. Оставащата сума от 10.5 милиона евро след погасяването на банковия заем ще бъде използвана, за да подкрепи проектите на Холдинга в трите основни направления, където оперира – застраховане, лизинг и продажба на автомобили.