Комуникация и медии

Еврохолд България и дъщерните му компании с нова централа в сградата на Авто Юнион Център

На 11 Август в търговския регистър е вписано прехвърлянето на 100 % от капитала на Авто Юнион Център ЕООД от Авто Юнион АД на Еврохолд България АД. Номиналната стойност на прехвърлените дялове е 39 116 600 лева. Продажната цена по сделката е 39 950 000 лева. Авто Юнион Център EOOД притежава едноименната сграда, където от месец септември ще бъде разположена новата централа на Еврохолд България и дъщерните му компании. Сделката бе извършена с оглед отделяне на дейността по стопанисване и управление на бизнес центъра от основната дейност на дъщерния на Еврохолд България автомобилен холдинг Авто Юнион Груп.