Комуникация и медии

Еврохолд България влиза в BG40

Публикация от: 06.08.2007
Считано от 20 август, понеделник, БФБ ще промени състава на компаниите от базата на BG40.

Ще бъдат добавени Еврохолд България АД-София, Оловно цинков комплекс АД-Кърджали, Чугунолеене АД-Ихтиман, ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София, Спарки Елтос АД-Ловеч, Параходство Българско речно плаване АД-Русе, Фазерлес АД-Силистра и Захарни заводи АД-Горна Оряховица.

Извадени ще бъдат дружествата Биовет АД-Пещера, Катекс АД-Казанлък, Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол, Елпром-ЗЕМ АД-София, Каучук АД-София, Неохим АД-Димитровград, Уеб Медия Груп АД-София и Софарма имоти АДСИЦ-София
 
BG40 се състои от емисиите акции на 40-те дружества с най-голям брой сделки за последните 6 месеца. Съгласно Правилата за изчисляване на индексите на БФБ-София, изваждане и добавяне на емисии на дружествата, включени в индексите, може да се извършва само с решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД, по предложение на Комисията по индексите, като решенията за това се вземат два пъти годишно.