Комуникация и медии

След днешния аукцион free float-ът на Еврохолд България АД достигна 25%

Публикация от: 07.03.2007

На проведения днес аукцион на Еврохолд България АД бяха изкупени 73,41 % от предложеното количество акции, в резултат на което free float-ът на компанията надхвърли 25 %. Продадени бяха общо 5,505,998 милиона акции.

Предвид кризата на международните пазари и ситуацията  от  предходните дни  на БФБ, мениджмънтът на Еврохолд България АД счита аукциона за успешен.

Набраните средства от продажбата на акциите, които надхвърлят 32 млн. лева, мажоритарният акционер ще вложи в предстоящото увеличение на капитала на Еврохолд България АД по обявената по-рано емисионна стойност в размер на 3,35 лева за акция. Това напълно гарантира изпълнението на предстоящата емисия и обезпечава инвестиционната програма на дружеството. Във връзка с това мажоритарният акционер не възнамерява да извършва последваща продажба на акции и права.