Комуникация и медии

„Еврохолд България“АД изцяло погаси мезанин кредит

На 31 май 2018 г. „Еврохолд България“АД изцяло погаси мезанин кредит - лихви и главница. 

Договорът за финансиране под формата мезанин кредит в размер на 15 милиона евро е сключен през 2008 г. с Accession Mezzanine Capital II. 

Средствата по заема  бяха използвани за реализиране на  регионалната експанзия на EIG. 

Изплащането на заема ще доведе до намаляване на разходите за лихви на Еврохолд.  

Accession Mezzanine Capital II е специализиран в осигуряване на мезанин финансиране в региона на Централна и Югоизточна Европа.