Комуникация и медии

Еврохолд България учреди Евролийз Ауто Скопие

Евролийз Ауто Скопие ЕАД е регистрирано в Македонския търговски регистър с предмет на дейност лизингови услуги. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 евро, разпределен в 1000 броя акции с номинална стойност 50 евро всяка една. Еврохолд България АД е едноличен собственик на капитала в новосъздаденото лизингово дружество Евролийз Ауто Скопие EАД.

 

Предстои регистрация на дружеството в Централен Депозитар и получаване на разрешение за извършване на лизингова дейност от Министерството на финансите. Очакванията са до средата на м. август тези процедури да приключат и от м. септември компанията да стартира дейност.

 

На македонския пазар оперират около 12-15 лизингови компании като само четири от тях са активни. Ръстът на продажбите на автомобили в Македония за изминалата 2007 година е сходен с този в България и това е предпоставка и възможност за развитие на лизинговия бизнес, който става все по-популярен като метод на финансиране. Вече е избран изпълнителен директор, предстои формиране на екип и въвеждане на софтуер. Направени са и първоначални срещи с банките в Скопие за бъдещо финансиране.

 

Създаването на новата лизингова компания в Македония е част от стратегията на Еврохолд България за постигане на максимална синергия между лизингови и застрахователни операции чрез създаване на лизингови компании във всички страни на присъствие на EIG.

 

Евролийз ауто АД увеличи капитала си от 9 000 000 лева на 10 444 195 лева посредством издаването на 1 444 195 нови акции с номинална стойност 1 лев. Увеличението на капитала е за сметка на разпределение на печалбата на дружеството за 2007 година. Еврохолд България АД записа 962 801 нови акции. Увеличението на капитала ще подкрепи бъдещото привличане на заемни средства с оглед разрастване на дейността. За първите  шест месеца на годината са лизинговани активи на стойност над  63 млн. лева, сключени са 1 300 договора за над 1 600 актива.

 

Лизинговата компания в Румъния Евролийз ауто АД приключи процедура по увеличение на капитала на дружеството. Новият капитал е в размер на 3 836 500 леи, разпределен в 383 650 броя акции с номинална стойност 10 румънски леи. Увеличението е с 2 756 500 румънски леи в 275 650  броя акции. Еврохолд България записа 256 730 броя акции, с което увеличи акционерното си участие от 51% на 66,92%. Компанията е с осигурен финансов ресурс за прогнозния си портфейл за 2008 година и постепенно разраства дейността си не само сред автодилърите в Букурещ, но и в останалите градове на Румъния.

 

 Управителният съвет на застрахователно дружество Евроинс Румъния взе решение за увеличение капитала на дружеството от  24 200 000 румънски леи на 36 300 000 румънски леи чрез издаването на 12 100 000 нови акции с номинална стойност 1 румънска лея. Процедурата по увеличението се очаква да приключи до края на месец август. За първите шест месеца от началото на годината дружеството е открило 12 нови агенции под формата на франчайзингови партньори.

 

Еврохолд България, като едноличен собственик на Евролийз – Рент-а-кар ЕООД, увеличи капитала на дъщерното си дружество от 5 000 лева на 635 000 лева, посредством издаването на 6 300 дяла с номинална стойност 100 лева всеки един. Дружеството очаква силен сезон през летните месеци с оглед на подписаните договори с водещи туроператори и агенции за рент-а-кар услуги. Евролийз рент-а-кар разполага със значителен, изцяло нов и разнообразен автомобилен парк. През месец май бе открит и нов офис на летище Варна.