Комуникация и медии

Еврохолд България увеличи участието си в капитала на Euroins Romania до 85%

Публикация от: 16.11.2007
На 14/11/2007 г приключи формалната процедура по окрупняването на мажоритарното участие на Еврохолд България АД в румънския застраховател Euroins Romania.

След като участва в 100 % -то увеличение на капитала на Euroins Romania, Еврохолд България АД допълни притежавания пакет като придоби акции и от други акционери. Към момента Еврохолд България АД вече притежава 84,74 % от капитала на румънското дружество, чийто общ размер е 24 200 000 румънски леи, изцяло внесен от всички акционери.