Комуникация и медии

Еврохолд България увеличи капитала на EuroIns Insurance Group (EIG ) с 28 799 991 броя нови акции

На 10 октомври  2008 година Търговският регистър вписа увеличението на капитала на „Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД. Капиталът  на дружеството бе увеличен от 239 462 800 лева на  268 262 791 лева чрез емитиране на нова емисия акции. Еврохолд България записа всички 28 799 991 броя нови акции, налични, поименни, непривилегировани акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една срещу направена парична вноска в размер на 28 799 991 лева. Това е трето увеличение на капитала  на компанията  за настоящата година.

Средствата за увеличението на капитала са осигурени чрез финансиране от Accession Mezzanine Capital II (www.mezzmanagement.com) под формата на мецанин кредит със срок  на погасяване 7 години и главница, платима еднократно в края на периода  през 2015 година.

Mezzanine Management Central Europe II (MMCE) е ексклузивен инвестиционен мениджър на Accession Mezzanine Capital II, който е водещ независим мецанин фонд в Централна и Източна Европа с офиси в Австрия, Унгария, Полша, Румъния и Украйна, и инвестиции в размер над 400 милиона евро  в  27 компании  от 8 държави.

Набраните средства от увеличението на капитала ще бъдат използвани за реализиране на  регионалната експанзия на EIG.