Комуникация и медии

Еврохолд България запозна лондонския капиталов пазар с дейността си

Публикация от: 12.03.2007

На 07 Март 2007 г Еврохолд България взе участие в конференцията “Представяне на българския бизнес на английския капиталов пазар”. Конференцията за втора поредна година бе организирана от Financial Services for Eastern Europe съвместно с Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и се проведе в Лондон.

Еврохолд България бе представена от Кирил Бошов, Председател на УС на Холдинга, който запозна инвеститорите с плановете на компанията за привличане на значителни ресурси от международните капиталови пазари. По време на събитието бяха проведени редица срещи с водещи инвестиционни банки, които имат за цел подготовката на няколко облигационни емисии.

Над 40 международни инвестиционни компании, базирани в Лондон взеха участие в Конференцията, между които JPMorgan, Morgan Stanley, West LB, Credit Suisse, DZ Bank, National Bank ot Greece, EBRD, Firebird Management, Green Gas, Eversheds и други.