Комуникация и медии

Еврохолд България проведе извънредно Общо събрание на акционерите

Публикация от: 27.11.2007
Събранието се проведе на 27 ноември 2007г от 12 часа в Гранд хотел София, като точкитe, които бяха приети са следните:

1. Приемане на решение за създаване на дъщерно дружество Euroins Insurance Group (EIG), което да обедини застрахователните операции на Еврохолд България, чрез прехвърляне в него на акциите на ЗД Евроинс АД, ЗОК Св. Николай Чудотворец и Euroins Romania;

2. Овластяване на Управителния съвет на Еврохолд България да прехвърли на дъщерното си дружество Euroins Insurance Group участието на Еврохолд България в ЗД Евроинс АД, ЗОК Св. Николай Чудотворец и Euroins Romania;

3. Одобрена бе и инвестиционната стратегия за покупка на нови застрахователни компании в региона чрез дъщерното дружество Euroins Insurance Group.

На 23.11.2007 г. Euroins Insurance Group получи разрешение от Кoмисията за финансов надзор да придобие 6 800 044 броя акции (68%), собственост на Еврохолд България в ЗД Евроинс АД. Предвижда се новосъздаденото дружество Euroins Insurance Group да бъде с уставен капитал от 190 милиона лева, от които около 90% да бъдат формирани чрез непарична вноска, състояща се от акциите на Еврохолд България в ЗД Евроинс АД, Euroins Romania и ЗОК Св. Николай Чудотворец и останалите 10% - чрез парична вноска от Еврохолд България.