Комуникация и медии

ЕвроХолд България АД подписа договор за придобиване на мажоритарен дял в румънската общозастрахователна компания Asitrans Asigurǎri

Публикация от: 28.06.2007
Компанията
Asitrans Asigurǎri е 14-тата застрахователна компания в Румъния. Дружеството е специализирано в автомобилното застраховане. Основано е през 1994 г. и разполага с 81 представителства в цяла Румъния, от който 7 са в Букурещ. За компанията работят над 470 служители и 5500 застрахователни агенти. За миналата година Asitrans Asigurǎri е реализирало 18,46 млн. евро премиен приход или ръст от 140%. За 2006г. пазарният дял на дружеството по „Гражданска отговорност” е 3,6 % при сключени 108 000 полици по тази  застраховка. 83 % от премийния приход на компанията се формира от автомобилните застраховки.
За първите три месеца на 2007 г. Asitrans Asigurǎri отбелязва 8,33 млн. евро премиен приход или 1,63 % пазарен дял.  Целите на Asitrans Asigurǎri за 2007г. включват постигане на 30 млн. евро премиен приход и разкриване на 20 нови представителства.

Пазарът
На румънския общозастрахователен пазар оперират 31 застрахователни компании. За миналата година те са отбелязали 1,308 млрд. евро премиен приход или ръст от 39% спрямо 2006 г. За първите три месеца на 2007г. премийният им приход е 510 млн. евро при запазване на ръст от почти 40%. За сравнение българският общозастрахователен пазар за първото тримесечие на 2007 г. отбеляза ръст от 12,5%.

Цели
С придобиването на компанията, ЕвроХолд България ще засили позициите си на регионалния застрахователен пазар. Целите на Холдинга са постигане на 3-5% пазарен дял в сектора общо застраховане в страните от Балканския регион.

С придобиването на Asitrans Asigurǎri приходите от застрахователни премии в компаниите от сектора общо застраховане на ЕвроХолд България се очаква да достигнат 130 млн. лева за 2007 г. и 180 млн. лева за 2008 г.

Аситранс лизинг
Част от сделката по придобиване е и покупката на дъщерната на Asitrans Asigurǎri лизингова компания – Asitrans Leasing, специализирана в лизинговането на нови автомобили.

Условиe за окончателно придобиване на Asitrans Asigurǎri от ЕвроХолд България АД е Холдингът да получи разрешение за покупка от Румънския застрахователен надзор.