Комуникация и медии

Депозитарните разписки на Еврохолд България АД могат да се получат в офиса на ИП Евро - Финанс АД

Публикация от: 16.02.2007

Еврохолд България АД уведомява акционерите на бившият холдинг  Еврохолд АД, че считано от 16 февруари 2007 г, депозитарните разписки за акционерното им участие в Еврохолд България АД, се получават в офиса на ИП Евро - Финанс АД. находящ се  в гр. София, бул П.  Евтимий № 84
всеки работен ден от 09.15 – 17.15 часа
тел: 02/ 980 56 57
факс: 02/ 981 14 96

Депозитарните разписки могат да се получат лично от акционерите или от изрично упълномощен пълномощник срещу предоставяне в оригинал на нотариално заверено пълномощно.