Комуникация и медии

Еврохолд България отчете 181.4 млн лв приходи за 2006 г

Публикация от: 08.02.2007

Еврохолд България отчете 181,4 млн лв приходи за 2006 г съгласно предварителният, неодитиран  консолидиран баланс и отчет за приходи и разходи изготвен към 7 февруари 2007 г. От тях 169 млн лв са приходи от продажби и 12,3 млн лв - финансови приходи. Печалбата за финансовата група е в размер на 7,6 млн лв, а печалбата за малцинственото участие е 1,46 млн лв. Сумата на активите възлиза на 188,7 млн лв.