Комуникация и медии

Еврохолд придобива остатъчния миноритарен дял в Евроинс Иншурънс Груп

Една от големите независими финансови групи в Източна Европа - Еврохолд България АД, ще придобие остатъчния миноритарен дял в размер на 10.64% от дъщерния си застрахователен холдинг - Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ). Финансовият холдинг се договори да купи дела от фонда за дялови инвестиции South Eastern Europe Fund L.P. (SEEF), управляван от гръцкото инвестиционно дружество Global Finance.
  
След финализирането на сделката Еврохолд ще притежава 100% от капитала на ЕИГ и по този начин ще консолидира собствеността си във всички свои дъщерни дружества - ЕИГ, Авто Юнион АД, Евролийз Груп ЕАД и Евро-Финанс АД, които оперират съответно в секторите: застраховане, продажба на автомобили, лизинг и финансово-инвестиционно посредничество. В момента Еврохолд държи 100% от акциите на Авто Юнион АД, Евролийз Груп ЕАД и Евро-Финанс АД.
   
През 2017 г. приходите на Еврохолд отбелязаха ръст от 18% на годишна база до 1.2 млрд лв. Нетната печалба се увеличи с близо 140% до 24.4 млн. лв., а оперативната печалба (EBITDA) - с 65% до около 57.6 млн. лв. Собственият капитал на компанията нарасна с 86% до близо 215 млн. лв., а активите й се повишиха със 17% до 1.33 млрд. лв.