Комуникация и медии

Еврохолд сформира лизингов подхолдинг

В началото на месеца Еврохолд апортира акциите на лизинговите си дружества в България, Румъния и Македония в капитала на новосформирания лизингов подхолдинг БГ Аутолийз холдинг с търговско наименование Евролийз Груп. Еврохолд България е собственик на 100% от акциите на новия холдинг, който съответно притежава 100% от трите дъщерни лизингови дружества. С оглед възможностите компанията в бъдеще да набира средства от по–развитите капиталови пазари, новото дружество е регистрирано в Холандия.

Със създаването на лизинговия холдинг приключи процесът на реорганизация на структурата на Еврохолд България, съгласно която бяха създадени три подхолдинга, консолидиращи ключовите бизнеси на компанията-майка – Евроинс Иншурънс Груп (застраховане), Авто Юнион Груп (продажба на автомобили) и Евролийз Груп (лизингова дейност).