Комуникация и медии

Еврохолд повишава рентабилността си през първото полугодие на 2018 г.

Оперативната печалба расте с двуцифрен темп до 19.4 млн. лв. (+12%)
Нетната печалба се увеличава до 4.08 млн. лв. (+4%) 

Една от водещите независими финансови групи в Централна и Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, подобрява рентабилността си през първото полугодие на 2018 г., като регистрира 12% ръст на годишна база  на оперативната си печалба до 19.4 млн. лв, показва междинният консолидиран отчет на дружеството, публикуван на БФБ.     

Нетната печалба на компанията се увеличава с 4% спрямо първото полугодие на 2017 г. до 4.08 млн. лв. Консолидираните й приходи за периода надхвърлят 600 млн. лв., което е спад от 7% за година. Дружеството регистрира и лек ръст на собствения капитал и активите - съответно с 1% и 2.4% спрямо края на 2017 г. до 216.5 млн. лв. и 1.36 млрд. лв.  

Повишена рентабилност в застраховането

Застрахователният бизнес на Еврохолд в Югоизточна Европа, концентриран в Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), има най-съществен принос за повишаването на рентабилността на холдинга. При по-ниски приходи в сегмента за периода и благодарение на по-доброто управление на разходите (спад от близо 17% за година до 423 млн. лв.), и оперативната и нетната печалба от застрахователната дейност растат с 3% на годишна база съответно до 13.7 млн. лв. и 11.5 млн. лв. Автомобилният и лизинговият бизнес на Еврохолд, опериращи съответно под бранда Авто Юнион АД и Евролийз Груп ЕАД, също подобряват рентабилността си. Оперативната печалба от лизинговата дейност расте с 26% за година до 2.7 млн. лв, а нетната печалба от продажбата на автомобили - с 9% до 0.3 млн. лв.

Първи рейтинг от Fitch за Евроинс България и потвърден рейтинг на Евроинс Румъния и Еврохолд

На 1 август международната агенция за кредитен рейтинг Fitch Ratings за първи път присъди рейтинг „BB-“ на Евроинс България, българското застрахователно дружество на Еврохолд. Агенцията потвърди също така „BB-“ рейтинг за финансова стабилност (Insurer Financial Strength Rating - IFSR) на Евроинс Румъния - най-голямото и значимо дружество в застрахователния бизнес на Еврохолд, както и “B” дългосрочен кредитен рейтинг (Long-Term Issuer Default Rating – IDR) на самия холдинг като и двете оценки са със стабилна перспектива. Агенцията потвърди и 'B'/'RR4' рейтинг на програмата на Еврохолд за средносрочни еврооблигации (ЕMTN програма) в размер до 200 млн. евро и издадените до момента по програмата книжа за 70 млн. евро. 

В доклада си анализаторите на Fitch поставят добра оценка на бизнес профила на Еврохолд и отбелязват като положителни тенденции намаляващата задлъжнялост на холдинга - от 84% през 2016 г. на 63% през 2017 г., както и значителния ръст на показателя за платежоспособност на Евроинс Иншурънс Груп - от от 123% през 2016 г. на 177% през 2017 г.     

Украинските власти разрешиха сделката за ERV  

Междувременно през юли финансовият регулатор в Украйна разреши на ЕИГ да придобие специализираната в застраховки при пътуване украинска компания ERV от германската ERGO, част от един от лидерите в презастраховането в глобален мащаб - Munich Re. Сделката беше реализирана през април тази година. Акциите се очаква да бъдат прехвърлени до края на третото тримесечие на годината.    

През последните години ЕИГ  придоби застрахователния бизнес на германската Talanx International в България и Украйна – съответно „ХДИ Застраховане" и HDI Strakhuvannya, на холандската Achmea в България - "Интерамерикан", както и на QBE в България и Румъния. През 2017 г. ЕИГ купи застрахователния портфейл на АТЕ Иншурънс, румънското дъщерно дружество на гръцката Пиреос Банк. Също през миналата година компанията придоби и значителен значителен дял в руското застрахователно дружество ООО РСО „Евроинс“. 

„Една от основните ни цели за 2018 г. е да повишим рентабилността на бизнеса ни и го постигаме. Това кореспондира с намерението ни да бъдем стабилен и надежден партньор за нашите клиенти“, коментира Кирил Бошов, председател на УС на Еврохолд, обобщавайки резултатите за първото полугодие на 2018 г.