Комуникация и медии

Еврохолд увеличава приходите и печалбата си през първото тримесечие на 2019 г.

Холдингът отчита двуцифрен темп на растеж в застрахователния си бизнес 
 
Приходите се увеличават до близо 396 млн. лв. (+31%)
Оперативната печалба нараства до почти 13.5 млн. лв. (+53%) 
Нетната печалба скача близо 7 пъти до 5.6 млн. лв. 
Активите надхвърлят 1.42 млрд. лв. 

София, 23 май 2019 - Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите независими бизнес групи в Централна и Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, започва 2019 г. със солиден ръст на финансовите си резултати, подобрявайки значително рентабилността си, става ясно от консолидирания финансов отчет за първото тримесечие, публикуван на Българската фондова борса.  
Нетната печалба на Еврохолд скача близо 7 пъти до 5.6 млн. лв., а оперативната нараства наполовина до 13.5 млн. лв. Консолидираните приходи на холдинга достигат почти 396 млн. лв., което е 31% ръст на годишна база. Активите на Еврохолд се повишават леко - с 2%, и вече надхвърлят 1.42 млрд. лв.           
Двуцифрен ръст на приходите от застрахователния бизнес
Застрахователният бизнес на Еврохолд, концентриран в Евроинс Иншурънс Груп АД (EИГ), допринася най-много за ръста на приходите и печалбата на холдинга. Приходите от застрахователна дейност растат с 41% за година до над 333.4 млн. лв. Оперативната и нетната печалба, генерирани от този сегмент, достигат съответно 11.2 млн. лв. и 9.9 млн. лв. през първите три месеца на годината, което е 65% и 70% ръст на годишна база.   
Всички бизнес направления на Еврохолд с изключение на автомобилния бизнес отчитат ръст на приходите. Лизингът, концентриран в Евролийз Груп ЕАД, е другият сегмент заедно със застраховането, който подобрява значително рентабилността си. Оперативната печалба от лизинговата дейност се повишава с 18% за година до 1.6 млн. лв., а нетната печалба от нея скача 6 пъти (виж в таблицата по-долу на стр. 2)         
“Започнахме годината силно, което е солидна основа за по-нататъшен растеж. Резултатите ни ще ни помогнат да изпълним амбициозните си цели за цялата година”, коментира Кирил Бошов, председател на управителния съвет на Еврохолд.