Комуникация и медии

Еврохолд информира обществеността за координирана атака срещу Евроинс Румъния

Всички компетентни държавни органи и международни институции вече са информирани, за да се предотврати ликвидна криза в сектора и финансова и политическа дестабилизация в Румъния и България 

София, 10 февруари 2023 г. - Една от водещите енергийни и финансови групи в Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, информира обществеността за организирана атака срещу Евроинс Румъния, лидер на румънския застрахователен пазар и най-голямото подразделение на дъщерната на холдинга застрахователна група - Евроинс Иншурънс Груп АД.   
В атаката срещу Евроинс Румъния участват служители на висше и средно управленско равнище от застрахователния надзор на румънския финансов регулатор - Органът за финансов надзор (ASF), както и лица, предизвикали кризата с румънската застрахователна компания City Insurance. Същите извършват действия, с които застрашават финансовата стабилност на компанията, на целия застрахователен сектор и икономическата стабилност на държавата. Освен това с действията си тези представители на застрахователния надзор на ASF застрашават добрите отношения на компанията с ASF и нейното висше ръководство. 

Еврохолд вече е информирала за тези действия редица компетентни държавни и международни органи и институции, които вземат необходимите мерки. В сигнала до тях са описани всички умишлени действия срещу Евроинс Румъния и потенциалната цел на кампанията, която може да прикрива бързо изземване на активите на застрахователя, предизвиквайки ликвидна криза в сектора със значителни последици. Тази финансова дестабилизация може да се пренесе към България и да повлияе негативно на членството й и това на Румъния в Шенгенското пространство, както и на влизането на България в еврозоната, независимо от отличните двустранни отношения между двете държави. 
Атаката срещу Евроинс Румъния ескалира през последните две седмици, когато беше организирана масирана негативна кампания през медии, политически дейци и служители на застрахователния надзор на ASF. Тя включва действия и мерки, които са в грубо нарушение не само на местното, но и на европейското законодателство. Акционерите на холдинга считат, че е налице целенасочена кампания, която цели дестабилизирането на румънския застрахователен и финансов пазар, както и на самото дружество като лидер на този пазар. Еврохолд е сезирала за тези действия Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIOPA), и други европейски институции.

Еврохолд призовава всички служители и партньори на дъщерните си дружества да продължат да имат доверие на компанията и да не се поддават на подобни атаки. Еврохолд също така отправя молба към компетентните държавни органи да осигурят прозрачна, безпристрастна и международно призната ревизия на дейността на отделни членове на екипа на застрахователния надзор на ASF по отношение на Eвроинс Румъния, която може да предизвика ликвидна криза и цялостна финансова и политическа нестабилност. Компанията ще предостави своевременно допълнителна информация по случая на всички заинтересовани лица.