Комуникация и медии

„Еврохолд“ пласира облигации за 70 млн. евро

Това е втората емисия на компанията по EMTN програмата и е с по-добри условия от първата  

Водещата българска публична компания - „Еврохолд България“ АД, пласира успешно на 30.11.2017 г. облигации в размер на 70 млн. евро в рамките на програмата си за необезпечени средносрочни еврооблигации (EMTN Programme) на стойност 200 млн. евро, търгувана на Ирландската фондова борса. Това е втори транш за компанията по програмата, проспектът за която беше одобрен от Централната банка на Ирландия през ноември 2016 г. и е при следните параметри:

Размер на емисията – 70 000 000 евро
Матуритет – 5 години
Фиксиран годишен лихвен купон – 6.5%
Минимален лот за търговия – 200 000 евро

Книжата са записани от над 20 институционални инвеститори от Великобритания, Швейцария, Русия, Германия и България. Водещи мениджъри на емисията са базираната в Лондон Nomura International и лондонското подразделение на руската инвестиционна банка Renaissance Capital, а комениджъри - българският инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД и Балканска Консултантска Компания ИП ЕАД (BAC). Varengold Bank AS е финансов консултант.   
   
Набраните средства ще бъдат използвани за погасяване на предходната емисия, която беше в размер на 47 млн. евро и с фиксиран лихвен купон 8%, както и за развитие на бизнеса на „Еврохолд България“ АД.    
  
Кирил Бошов, председател на УС на "Еврохолд България" коментира: „Новата емисия е с по-добри параметри за нас като емитент спрямо предходната, което е атестация за повишено доверие на инвеститорите. Новата облигационна емисия няма да се отрази на задлъжнялостта на компанията, защото до края на годината предстои увеличение на капитала на холдинга чрез емитирането на 40 336 250 нови акции с номинал 1 лв. и емисионна стойност 1.3 лв“. 

„Еврохолд България“ е една от малкото компании от Източна Европа, която използва EMTN програма. EMTN програмите са популярен инструмент за финансиране в корпоративния сектор в развитите страни. Те улесняват достъпа до финансиране на международните пазари чрез издаване на средносрочни дългови книжа на траншове. EMTN програмите предоставят значителна гъвкавост на емитента по отношение на параметрите на отделните облигационни емисии - честотата и период на емитиране на книжата, размер и лихва, и т. нат.