Комуникация и медии

„Еврохолд“ емитира успешно първия транш по EMTN програмата си

Като част от вече одобрената програма на „Еврохолд България“ АД за необезпечени средносрочни еврооблигации (EMTN Programme) вчера, 15 декември 2016 година, холдингът емитира успешно първия транш по програмата със следните параметри:
Размер на емисията – 40 000 000 евро;
Матуритет – 5 години;
Фиксиран купон – 8%;
Минимален лот за търговия – 250 000 евро.
Водещи мениджъри на EMTN програмата на „Еврохолд България“ и на първия успешен транш са базираната в Лондон Nomura International, българският инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД и Балканска Консултантска Компания ИП ЕАД (BAC Securities). Емисията ще бъде въведена за търговия на Ирландската Фондова Борса на 22.12.2016 г.    
Кирил Бошов, председател на УС на "Еврохолд България" коментира: „Средствата са предназначени за подкрепа на основния ни подхолдинг – „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, с оглед по-добрата капитализация на неговите дъщерни застрахователни дружества в процеса на адаптирането им към европейската директива „Платежоспособност 2“. 
„Еврохолд България“ е една от първите компании от Източна Европа, която използва EMTN програма. Базовият проспект за EMTN програмата беше одобрен от Централната банка на Ирландия по-рано тази година. 
EMTN програмите са популярен инструмент за финансиране в корпоративния сектор в развитите страни. Те улесняват достъпа до финансиране на международните пазари чрез издаване на средносрочни дългови книжа на части. EMTN програмите предоставят значителна гъвкавост на емитента по отношение на параметрите на отделните облигационни емисии - честотата и период на емитиране на книжата, размер и лихва, и т. нат.