Комуникация и медии

Еврохолд запазва приходите си на стабилно ниво в условията на COVID-19 през 2020 г.

София, 1 март 2021 - В условията на пандемия от COVID-19 и икономическа криза, една от големите независими финансови и застрахователни групи в Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, запазва приходите си през 2020 г. на нивото им през силната за икономиката 2019 г. Това показва предварителният консолидиран отчет на дружеството за предходната година.
   
През 2020 г. общите приходи на Еврохолд достигат 1.59 млрд. лв., което е почти без промяна спрямо предходната година, когато холдингът е реализирал постъпления за 1.6 млрд. лв. Застрахователният бизнес на Еврохолд, концентриран в Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), има съществен принос за стабилните приходи, благодарение на разрастването на дейността на групата в Югоизточна Европа. Приходите от него се увеличават с 5% до 1.39 млрд. лв. 
 
Приходите от финансово-инвестиционна дейност на холдинга също се увеличават - с над 69% до 9.1 млн. лв. Останалите сегменти - продажбата на автомобили и лизингът, очаквано бележат спад. Оперативната рентабилност намалява, а крайният финансов резултат е отрицателен, което се дължи на въздействието на кризата в резултат на пандемията от COVID-19, както и на еднократни ефекти. 
  
В края на декември активите на дружеството надхвърлят 1.64 млрд. лв. което е с 8.6% повече спрямо 2019 г.