Комуникация и медии

Еврохолд запазва стабилни пазарни позиции за полугодието в условията на COVID-19

Холдингът разраства застрахователния си бизнес в Източна Европа и по време на извънредното положение

Активите на холдинга нарастват с близо 2% до 1.5 млрд. лв.   
Премийният приход на ЕИГ бележи ръст от 7% до 438 млн. лв.
Приходите от инвестиционна дейност се повишават с 49% до 4.6 млн. лв.     


София, 28 септември 2020 - Една от водещите независими бизнес групи в Централна и Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, увеличава приходите си от застраховане в условията на COVID-19 и запазва стабилни позиции на пазарите, на които оперира. Това показва консолидираният отчет на дружеството за първото полугодие на 2020 г.
 
За периода януари-юни общите приходи на Еврохолд достигат 769 млн. лв., което e минимален спад от 2% на годишна база. Компанията реализира оперативната печалба (EBITDA) от малко над 16 млн. лв., което е с 4 млн. лв. по-малко в сравнение с първите шест месеца на 2019 г.
 
Резултатите са постигнати в условията на безпрецедентни извънредни мерки във връзка с COVID-19 в България, Гърция, Северна Македония, Румъния и Украйна, в които холдингът оперира чрез дъщерните си дружества. Към края на юни активите на дружеството надхвърлят 1.5 млрд. лв. което е с около 2% повече спрямо края на 2019 г. 
     
Застрахователният бизнес на Еврохолд, концентриран в Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), има съществен принос за стабилните резултати. Дори в условията на коронавируса приходите от застрахователна дейност на групата се увеличават с  над 4% за година до близо 685 млн. лв. Приходите от застрахователни премии на самата ЕИГ се повишават с около 7% за година до 438 млн. лв., благодарение на експанзията на групата в Югоизточна Европа.
    
В условията на COVID-19 и намалена икономическа активност през първото полугодие, ключови дъщерни дружества на ЕИГ успяват да увеличат приходите си през първото полугодие спрямо същия период на 2019 г. Eвроинс Румъния, най-голямата застрахователна компания в групата, повишава премийния си приход с 5.5% на годишна база до близо 270 млн. лв. За първи път след придобиването на Евроинс Украйна през 2016 г. реализира печалба преди данъци от 1.5 млн. лв. и увеличава приходите си от застрахователни премии с 29% за година до 10.5 млн. лв. Евроинс България увеличава премийния си приход с 6% на годишна база до 125 млн. лв. и регистрира печалба преди данъци от 3 млн. лв. 
 
Заради ограниченията за пътувания, наложени от коронавируса, силен спад на приходите - с 60% за година, отбелязва единствено специализираната в туристически застраховки дъщерна украинска ERV. Благодарение на предприетите от мениджмънта мерки, компанията все пак остава на печалба преди данъци от близо 0.5 млн. лв. Очакванията са за възстановяване на туризма, което ще доведе до подобряване на финансовото състояние на дружеството. 
 
По време на извънредно положение в България и Европа през първото полугодие ЕИГ финализира придобиването на ERGO Беларус. Застрахователната група също така използва периода на пандемията за ускорена дигитализация на своите процеси и системи, като увеличи пет пъти бюджета си за дигитални решения и стартира проект за онлайн продажба на 10 популярни застрахователни продукта в три от страните, на които оперира.
 
Очаквано на фона на епидемията и ограничения икономически живот, лизинговият и автомобилният бизнес на Еврохолд, опериращи под бранда Евролийз Груп ЕАД и Авто Юнион АД, регистрират понижени приходи, но все пак отчитат оперативна печалба. Финансово-инвестиционната дейност, концентрирана в Евро-Финанс АД, допринася положително към резултатите на групата.
     
„Резултатите от първото полугодие показват, че Еврохолд е стабилна бизнес структура, способна да гарантира добра перспектива на своите акционери и партньори в условията на безпрецедентна здравна и икономическа криза. Успешните придобивания, които реализирахме през последните години, както и интеграцията и развитието на новите дружества на Евроинс Иншурънс Груп, допринасят за запазване на стабилни пазарни позиции. Постигнатите оперативни резултати на фона на кризата през първото полугодие са добра основа за бързо възстановяване на бизнеса. Следим и анализираме внимателно икономическата ситуация и прогнози, за да следваме реалистична стратегия за развитие на бизнеса ни“, коментира Кирил Бошов, председател на УС на Еврохолд.