Комуникация и медии

Еврохолд представя текущ преглед на застрахователния и енергийния си бизнес

Презентацията съдържа вътрешна информация по член 7 от Регламента относно пазарната злоупотреба № 596/2014. За да разгледате презентацията, моля натиснете ТУК.