Комуникация и медии

Eврохолд представя стратегията си за развитие и целите за консолидираните финансови резултати на групата за периода 2021-2025 г. след придобиване на дружествата на CEZ Group в България

Презентацията е достъпна на уеб сайта на дружеството - тук