Комуникация и медии

Еврохолд публикува съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за обявяване на началото на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала

Към пълния текст на документа моля кликнете тук