Държави със съществуващ бизнес

България

Застраховане

Енергетика

Инвестиционно посредничество и инвестиционно банкиране

Лизинг на автомобили (до 30.06.2022)

Продажба на автомобили (до 30.06.2022)

Северна Македония

Застраховане

Лизинг на автомобили (до 30.06.2022) 

Продажба на автомобили (до 30.06.2022)

Гърция, Румъния, Беларус, Грузия, Украйна

Застраховане

Испания, Италия, Полша, Германия, Великобритания, Нидерландия

Застраховане - свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги