Комуникация и медии

Еврохолд регистрира най-силното полугодие в своята история