Комуникация и медии

Еврохолд отчита рекордни приходи за 2019

Новопридобитите застрахователи в ЮИЕ допринасят значително за резултатите

Приходите нарастват с +26% до 1.6 млрд. лв.
Активите се увеличават с +7% дo 1.5 млрд. лв.
Премийният приход на ЕИГ се повишава с 32% до 848 млн. лв.   

София, 2 март 2020 - Eдна от водещите независими бизнес групи в Централна и Югоизточна Европа (ЦЮИЕ) - Еврохолд България АД, отчита рекордни приходи през 2019 г., благодарение на ръста на всички ключови бизнес сегменти, в които оперира, като продължава да разширява дейността си в региона и да повишава оперативната си рентабилност, показва годишният неодитиран консолидиран отчет на дружеството, публикуван на БФБ. 

Консолидираните приходи на Еврохолд за изминалата година се увеличават с 26% за година до 1.6 млрд. лв. - рекордна стойност в историята на компанията. Консолидираната оперативна печалба на холдинга се повишава минимално - с 0.4% на годишна база до малко над 51 млн. лв. Ако се приспадне неконсолидирания оперативен резултат на компанията-майка, печалбата от основна дейност на дъщерните подразделения на групата расте със 73% спрямо 2018 г. до 55.7 млн. лв. Само оперативната печалба от застрахователна дейност се удвоява за година до 32.5 млн. лв. 
         
Нетната консолидирана печалба на Еврохолд намалява от 16.9 млн. лв. до малко над 8 млн. лв., което се дължи изцяло на резултата на дружеството-майка на неконсолидирана основа. Консолидираните активи на холдинга достигат 1.5 млрд. лв., което е повишение със 7% на годишна база. 
           
Застрахователният бизнес има най-голям принос за растежа
Застрахователната дейност допринася най-много за растежа на холдинга. Приходите от този сегмент за първи път в историята на компанията надхвърлят 1 млрд. лв., достигайки 1.3 млрд. - с 33% повече спрямо 2018 г. Консолидираният премиен приход на Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ), в която са концентрирани всички дъщерни застрахователни дружества на холдинга, се повишава с 32% за година до 848 млн. лв. Консолидираната печалба преди данъци на ЕИГ нараства повече от два пъти до 21.6 млн. лв.
 
За постигнатите резултати допринасят значително новопридобитите застрахователни дружества в ЦЮИЕ и страните от ОНД. Украинската ЕТI, специализирана в туристически застраховки, регистрира 50% ръст на брутния си премиен приход до 21.5 млн. лв. и печалба преди данъци от 4 млн. лв. Другата украинска компания на ЕИГ - Евроинс Украйна, отчита 7% повече записани брутни премии до 17 млн. лв. Евроинс Русия регистрира 56 млн. лв. приходи от застрахователни премии и печалба преди данъци в размер на 1.1 млн. лв. Eвроинс Северна Македония бележи годишен ръст от 21% на брутния си премиен приход до 26 млн. лв. и 23% ръст на печалбата си преди данъци до 1.6 млн. лв. Евроинс Грузия увеличава приходите си от премии с 57% за година до 10.5 млн. лв.
 
Най-голямата компания в структурата на ЕИГ - Евроинс Румъния, повишава брутния си премиен приход с 25% до 530 млн. лв. Следващата по големина застрахователна компания на групата - Евроинс България, реализира 41% увеличение на брутния си премиен приход за година до 243 млн. лв., като в този резултат е включен и приноса от дейността в Гърция и Полша, която българското дружество развива по линия на свободата на установяване и предоставяне на услуги. 
 
Автомобилният бизнес също е в подем
Автомобилният бизнес на Еврохолд, опериращ под бранда Авто Юнион АД, е другото основно бизнес направление на холдинга, което подобрява значително оперативната си рентабилност. Оперативната печалба в този сегмент расте с 64% за година до 15.8 млн. лв. при 10% ръст на приходите до малко над 257 млн. лв. 
    
„С постигнатите резултати през 2019 г. затвърждаваме положителния тренд в нашето развитие през последните 3 години и продължаваме да развиваме и разширяваме стабилно бизнеса си в Централна и Югоизточна Европа, както и в страните от ОНД. Следваме стратегията си за превръщане на Евроинс Иншурънс Груп в една от водещите независими застрахователни групи в региона, а новопридобитите от нас компании в сектора в региона вече допринасят положително за растежа на холдинга. Също така се стремим да повишаваме непрекъснато оперативната ни рентабилност,” коментира председателят на УС на Еврохолд Кирил Бошов.