Комуникация и медии

Еврохолд поиска връщане на лиценза на Евроинс Румъния с цел предотвратяване на щети за румънската икономика за 1 млрд. евро и осигуряване на подкрепа за развитие от акционерите

На пресконференция в Букурещ холдингът предупреди, че решението на ASF за отнемане на лиценза и искането за несъстоятелност ще прекрати всички презастрахователни договори на румънската компания и ще причини тежки финансови последици за застрахованите лица   

София, 21 март 2023 – Връщането на лиценза на Евроинс Румъния ще спести на румънските данъкоплатци загуби за 1 млрд. евро и ще позволи на компанията-майка - Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), да продължи да подкрепя развитието на дружеството. Това обяви ръководството на Еврохолд България АД на пресконференция в Букурещ вчера късно вечерта. 
Пресконференцията беше организирана във връзка с решението на румънския финансов регулатор ASF от 17 март да отнеме лиценза и да открие производство по несъстоятелност на Евроинс Румъния, като назначи Гаранционния фонд (FGA) за временен администратор на дружеството. В нея участваха Асен Христов и Кирил Бошов, съответно председател на надзорния и управителния съвет на Еврохолд, както и Таня Блатник, изпълнителен директор на Евроинс Румъния. В презентация (приложена най-долу и ТУК) бяха показани конкретни данни и факти, които потвърждават финансовата стабилност и платежоспособност на Евроинс Румъния, както и пълна хронология на събитията около казуса с презастрахователните договори. Бяха направени и нови разкрития за лицата, които имат интерес от дестабилизация на дружеството и румънския застрахователен пазар като цяло, както и причините тези лица да извършват тези неправомерни действия.  

Двете алтернативи пред румънския надзор 
“Пред ASF има две възможности - да потвърди своето решение от 17 март, което ще донесе преки щети и загуби на данъкоплатците в Румъния за близо 1 млрд. евро или да поиска от съда да отмени това решение и да върне лиценза на Евроинс Румъния, което ще спести тези щети и загуби, а ЕИГ ще може да продължи да подкрепя развитието на компанията,” посочи Асен Христов. Досега групата е инвестирала около 280 млн. евро в румънския застраховател под формата на увеличение на капитала.  

Именно решението на ASF да отнеме лиценза и да поиска от съда да започне процедура по несъстоятелност на Евроинс Румъния ще е причината за прекратяването на всички презастрахователни договори на румънската компания, в резултат на което всички щети и искове ще трябва да бъдат платени от Гаранционния фонд, предупреди още мениджмънтът на Еврохолд, като припомни, че това условие е базисно и стандартно за всеки презастрахователен договор.  
Към датата на отнемане на лиценза румънското дружество обслужва редовно и навреме своите задължения и във всеки един момент осигурява пълно покритие както на минималното капиталово изискване (МКИ), така и на капиталовото изискване за платежоспособност (КИП) - двата ключови показателя за всеки застраховател. Покритието на двата показателя е гарантирано както при условията на предишните презастрахователни договори на дружеството, непризнати от румънския надзор, така и съгласно новия презастрахователен договор с ЕИГ Ре ЕАД, презастрахователят на застрахователната група на Еврохолд, който макар и перфектен от юридическа и икономическа гледна точка, също не беше приет от регулатора в Букурещ. 

“Ако стъпим на фактите и данните, изглежда бордът на ASF e бил сериозно подведен чрез фалшив и неверен доклад, което може да донесе загуба на румънския данъкоплатец за близо 1 млрд. евро,” предупреди Асен Христов. Като потвърждение за добрата финансова устойчивост и платежоспособност на Евроинс Румъния, от ръководството на холдинга изтъкнаха и изказвания  на самите представители на ASF пред румънски медии. На 18 март говорителят на ASF Даниел Апостол заявява (пред jurnalul.ro), че “отнемането на разрешението на румънския застраховател не е свързано с икономически причини, а е санкция за поведение”. Зам.-председателят на ASF Кристиан Рошу потвърждава сходна теза на същата дата, като казва (пред profit.ro), че към датата на отнемане на лиценза (17 март), компанията обслужва всички свои текущи задължения, свързани с щети, регреси и плащания към контрагенти.  

Презастрахователният договор с ЕИГ Ре  
Мениджмънтът на Еврохолд разкри и още един нов важен детайл - презастрахователният договор на Евроинс Румъния с ЕИГ Ре е бил потвърден официално от регулатора, който е единствено компетентен и в позиция да се произнесе - българската Комисия за финансов надзор (КФН). Базираният в София презастраховател е под прекия контрол на българския регулатор. На 14 март КФН изпраща писмо, с което потвърждава официално платежоспособността на ЕИГ Ре и респективно валидността на договора. В този случай румънският финансов регулатор няма право да не признае този договор за валиден. В противен случай това би било пряко нарушение на европейското (чл. 32 от Директивата на ЕС “Платежоспособност 2”) и румънското законодателство, както и се получава след решението на румънския надзор в крайна сметка да не признае презастрахователния договор. Именно този презастрахователен договор с ЕИГ Ре е и причината да няма никакво основание да се твърди, че компанията не покрива своите капиталови изисквания (МКИ и КИП) и че има проблем със своята платежоспособност, което беше използвано като аргумент от румънския регулатор в официалния доклад за отнемането на лиценза. 

Ръководството на Еврохолд потвърди доброто финансово състояние на румънския застраховател към датата на отнемане на лиценза и с още конкретни данни и примери. Към 17 март Евроинс Румъния разполага с над 110 млн. леи текущи активи, в това число парични наличности в размер на 40 млн. леи и краткосрочни вземания от застрахователни брокери и посредници за 70 млн. леи, които трябва да постъпят в дружеството до 5 дни. В същото време дневните оперативни разходи на компанията са от порядъка на 5-5.5 млн. леи, а към тях се прибавят текущи задължения за още 1-1.5 млн. леи. "Не може и да става дума за неплатежоспособност на компанията при тези параметри," посочи Асен Христов по време на събитието. 

Изпълнението на капиталовите изисквания
Противно на твърденията на ASF за капиталов недостиг на Евроинс Румъния, констатиран към 30 септември 2022 г., данните на Еврохолд показват точно обратното. Към тази дата румънският застраховател реално притежава необходимите допустими базови собствени средства, които осигуряват минималното капиталово покритие и капиталовото изискване за платежоспособност в стойности, които надвишават изискуемите от закона 100%. Това е така както през призмата на непризнаваните от финансовия надзор презастрахователни договори с водещи презастрахователи в Европа, които осигуряват трансфер на 55% от риска в портфейла на дружеството, така и спрямо последващия нов презастрахователен договор с ЕИГ Ре, с който извън дружеството се прехвърля 87% от риска. Към септември 2022 г. КИП e 143%, а към декември 2022 г. - 134%, а МКИ - съответно 272% и 280%. В допълнение, непризнаваните от румънския регулатор презастрахователни договори на Евроинс Румъния са потвърдени официално от същия този надзор в минали периоди поне два пъти за последните три години, в това число по време на значима проверка и мащабен преглед на балансите на застрахователите в Румъния през 2021 г. Те са потвърдени и от двамата независими одитори, назначени от ASF по време на прегледа на балансите. В един момент през миналата година тези договори стават неприемливи за регулатора и компанията е принудена да ги прекрати и замени с нови. 

Докладът на регулатора от 2 февруари 
Процесът по замяна на презастрахователните договори започва в средата на 2022 г. и продължава при подновяването на контрактите за 2023 г. Това е и моментът, заради който застрахователният надзор атакува компанията агресивно и констатира капиталов недостиг. Кулминацията настъпва с изпратен до компанията доклад на 2 февруари тази година, който се отнася за периода към края на септември 2022 г. Регулаторът отказва да разгледа данните към декември, които показват представянето на дружеството за цялата 2022 г. С изпратения на 2 февруари доклад, румънският застрахователен надзор преустановява съществуващите презастрахователни договори на Евроинс Румъния с водещи в Европа презастрахователи с рейтинг АА и начислява допълнителни резерви на застрахователя в размер на 605 млн. леи. Това е и методът, по който ASF констатира на хартия капиталов недостиг за 2 млрд. леи или 400 млн. евро. Ако се отчетат съществуващите дотогава презастрахователни договори, дори и с начислените от регулатора допълнителни резерви за 605 млн. леи, покритието на МКИ и КИП би било над 100%, показват изчисленията на Еврохолд.

Със сключването на нов квотен презастрахователен договор с ЕИГ Ре в началото на февруари (с ретроактивно действие към 1 януари), Евроинс Румъния отговаря на всички изисквания на румънския застрахователен надзор, в това число и за предварително плащане на премията по споразумението. Новият договор е сключен съгласно всички европейски стандарти и норми и обичаен за повечето водещи в Европа застрахователни групи. Той осигурява трансфера на 87% от риска в портфейла на Евроинс Румъния и гарантира пълния обем щети на румънския застраховател. Още 10% от риска остава за водещ презастраховател в Европа и само 3% в самото румънско дружество. Допълнителна сигурност за Евроинс Румъния и ЕИГ Ре е, че значителна част от рисковете, поети от новия презастраховател, са ретроцедирани при водещи европейски презастрахователи. По-високото покритие на риска е съпътствано и от трансфер на активи на румънското дружество към презастрахователя, отново в съответствие с изискванията на ASF. 

С презастрахователния договор с ЕИГ Ре покритието на МКИ и КИП на Евроинс Румъния към 1 януари скача до съответно 219% и 148%, дори и ако се отчете предписаното от румънския регулатор увеличение на техническите резерви с 605 млн. леи. По този начин рискът и платежоспособността на Евроинс Румъния са напълно гарантирани. 
ASF отказва да признае презастрахователния договор с нелепи аргументи, включително с твърдения от страна на лица от застрахователния надзор, че ЕИГ Ре е непознато, българско дружество и не притежава необходимите капитали. “ЕИГ Ре е компания с над 20 години история и е с по-голям стаж от самата застрахователна група,” отбеляза по този повод Асен Христов, припомняйки, че ЕИГ я придобива от германската HDI преди 8 години. В резултат, румънският надзор постановява, че Евроинс Румъния не отговаря на капиталовите изисквания (покритие на МКИ и КИП от поне 100%) и на тази основа оттегля лиценза на компанията и открива производство по несъстоятелност. Парадоксално, в същото време ASF изисква от посочения за временен администратор Гаранционен фонд (FGA) да преустанови презастрахователния договор с ЕИГ Ре, с което действие на практика признава този контракт. “Това е порочен кръг от причина и следствие, и е незаконно действие,” коментира председателят на надзора на Еврохолд.

Последиците за румънския пазар 
Неправомерните действия на румънския застрахователен надзор водят до тежки последици не само за Евроинс Румъния, но и за целия румънски застрахователен пазар, предупредиха мениджърите на Еврохолд. Преките щети са в размер на 400 млн. евро и ако решението за отнемане на лиценза не се оттегли, тези суми трябва да бъдат поети от Гаранционния фонд в страната, захранван от застрахователите с премиите, плащани от застрахованите лица и до голяма степен изпразнен след последния фалит на компанията Сити Иншурънс през 2021 г. Това би изисквало намеса на правителството и трансфер от бюджета, което е неприемливо от гледна точка на европейското законодателство и освен всичко друго би било отново за сметка на данъкоплатците в Румъния. 

“Допълнително около 500 млн. евро могат да достигнат щетите от понесени загуби, претърпени вреди и пропуснати ползи от нереализирани инвестиции, за които ще предявим съдебни искове и които, за съжаление, ще трябва да се платят отново от румънския данъкоплатец,” обявиха още от мениджмънта на компанията. Към негативните последици трябва да бъдат отнесени още задълбочаващата се криза на застрахователния пазар в Румъния, ръста на цените но линия на презастрахователите, които вече трябва да калкулират далеч по-висок риск и увреждането на репутацията на румънската държава. Всичко това носи и рязък скок на цените на застраховката “Гражданска отговорност”, които дори и да бъдат временно замразени след това отново биха се увеличили рязко. “Единствените, които ще трябва да понесат отговорност за тези щети, вреди и загуби ще са членовете на борда на ASF, които взеха решение да отнемат лиценза на Евроинс България,” предупредиха от ръководството на Еврохолд, като отново апелираха за преразглеждане на решението и неговото оттегляне в съда след жалбата на дружеството, което ще предотврати всички тези тежки последствия за румънския пазар и потребителите.
Еврохолд вече сезира за проблема всички компетентни и заинтересовани държавни органи и институции в Румъния и Европа.  

Както Еврохолд обяви, извън Евроинс Румъния, всички други дъщерни дружества и бизнеси на холдинга на всички останали 11 пазари, на които те оперират, включително застрахователни и енергийни, работят и ще продължат да работят както обикновено и без никакви проблеми, обслужвайки своите клиенти и задължения и изпълнявайки своите бизнес планове за годината. През изминалия месец и половина ръководството на холдинга предприе всички необходими действия, които да предпазят останалите дружества от групата и да гарантират тяхното стабилно и нормално функциониране. Казусът с Евроинс Румъния няма да засегне по никакъв начин дейността на останалите дружества от групата.    
Разгледайте презентацията от пресконференцията на Еврохолд в Букурещ в придружаващия документ.
Изтеглете: BG_Presentaion_Eurohold_Еuroins Romania_Final_v9BGN_20 March 2023.pdf (pdf 595.76 KB)