Комуникация и медии

Еврохолд продаде 51% от Формопласт

Седмица след обявяването на условията по предварителните договори за продажба на производствените си предприятия, Еврохолд България АД сключи сделка по продажба на 51% от участието си във Формопласт АД. На БФБ - София днес бяха прехвърлени    1 937 442 броя акции при цена 1.17 лв. или обща стойност на сделката – 2 266 807 лв. Купувач на пакета е  Пластхим-Т АД като инвестицията му е  част от стратегията за изграждане на нова производствена база на територията на кърджалийското предприятие.

След финализирането на продажбата на Формопласт АД на Пластхим-Т АД, ще се реализира и пакетната продажба на част от производствените предприятия на Еврохолд България АД, включително миноритарното участие в Пластхим-Т АД.