Комуникация и медии

Еврохолд затвърждава добрите си резултати през деветмесечието

Общите приходите се повишават до над 2.75 млрд. лв. 
Нетната печалба се увеличава до 218 млн. лв. 

София, 1 декември 2023 - Една от водещите енергийни и финансови групи в Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, продължава да отчита добри резултати в условията на сериозни геополитически и икономически предизвикателства в региона, показва консолидираният отчет за деветмесечието. 

За януари-септември Еврохолд отчита общи приходи от над 2.75 млрд. лв. и печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) в размер на 415 млн. лв. Нетният финансов резултат надхвърля 218 млн. лв. Добрите резултати се дължат на подобрената рентабилност на енергийния бизнес на холдинга и стабилното представяне на застрахователните дружества на групата.

Енергийният бизнес на Еврохолд, който оперира под бранда Електрохолд, увеличава оперативната си печалба с над 25%, при по-ниски цени на свободния пазар в сравнение с аналогичния период на 2022 г. 

Застрахователният бизнес на Еврохолд, който работи под шапката на Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), също отбелязва добри резултати и се развива стабилно. През юни една от водещите агенции за кредитен рейтинг в света - Fitch Ratings, потвърди дългосрочна оценка ‘B+’ със стабилна перспектива на ЗД Евроинс АД (Евроинс България) - най-голямото дъщерно дружество на ЕИГ. Същият рейтинг беше присъден и на презастрахователя на групата - ЕИГ Ре АД. Fitch също така премахна двете дружества от списъка за наблюдение за евентуална негативна перспектива по оценката (Rating Watch Negative, RWN). През юни Fitch потвърди кредитен рейтинг ‘В’ със стабилна перспектива и на Еврохолд и също премахна холдинга от списъка за наблюдение на агенцията за евентуална негативна перспектива (RWN).  

“Турбулентните времена и разрастващите се глобални конфликти са голямо предизвикателство за всяка компания с международна дейност. Успяваме да извлечем най-доброто от условията, в които се намираме, с помощта на ясен план и стратегии, които позволяват и гъвкавост на действията, и едновременно с това - неотклонно следване на дългосрочните ни цели. Диверсификацията на дейността ни по сектори, географско разположение и услуги за крайните клиенти са в основата на добрите резултати. Ефектите от войната в Украйна продължават да се усещат, но бързите ни реакции помогнаха негативите да бъда снижени до минимум. Застрахователният ни подхолдинг е в процес на подсилване на своята структура и корпоративното си управление. Политическите и икономически предизвикателства в цяла Европа, наред с подновените конфликти в Близкия Изток, ни карат да бъдем предпазливи, но очакваме добро развитие и в последното тримесечие на годината”, коментира Асен Минчев, изпълнителен директор на Еврохолд.