Комуникация и медии

„Еврохолд“ ще проведе серия от срещи с инвеститори в Европа за новата си облигационна емисия

Една от водещите български публични компании - „Еврохолд България“ АД, ще проведе серия от срещи с инвеститори в Лондон, Москва и други европейски градове във връзка с планираната от холдинга нова емисия облигации на стойност до 100 млн. евро, в рамките на своята програма за средносрочни еврооблигации (ЕMTN програма). 

Срещите с инвеститорите започват на 21 ноември. Водещи мениджъри на емисията са Номура и Renaissance Capital, а комениджъри - „Евро-Финанс“ и  Българска Консултантска Компания (BAC). Varengold Bank AS ще е финансов консултант.
      
На 30 октомври 2017 г. Fitch Ratings присъди „BB-“ рейтинг за финансова стабилност (Insurer Financial Strength Rating - IFSR) на „Евроинс Румъния“, което е най-голямото и значимо дружество в застрахователния бизнес на „Еврохолд България“ АД. Перспективата по рейтинга беше оценена като стабилна. Агенцията присъди също така “B” дългосрочен кредитен рейтинг (Long-Term Issuer Default Rating – IDR) на „Еврохолд България“ АД, отново със стабилна перспектива, както и 'B'/'RR4' кредитен рейтинг на програмата на компанията за средносрочни еврооблигации (ЕMTN програма) в размер до 200 млн. евро.