Комуникация и медии

Одитиран консолидиран отчет на Еврохолд за 2017 г. - над 24 млн. лв. печалба и силен ръст на основния бизнес

Приходите се увеличават с 18% до 1.2 млрд. лв.
Нетната печалба расте със 140% до 24.4 млн. лв.  
Оперативната печалба (EBITDA) нараства с 65% до 57.6 млн. лв. 
Очаквания за още по-добра 2018 г.

Една от големите български публични компании - Еврохолд България АД, потвърждава успешното си представяне през 2017 г. и след публикуването на одитирания консолидиран отчет на дружеството за изминалата година. 

Приходите на холдинга нарастват с 18% на годишна база до 1.2 млрд лв. Нетната печалба се увеличава с близо 140% до 24.4 млн. лв., а оперативната печалба (EBITDA) - с 65% до около 57.6 млн. лв. Собственият капитал на компанията нараства с 86% до близо 215 млн. лв., а активите й се повишават със 17% до 1.33 млрд. лв.
  
Застрахователният бизнес на Еврохолд в Югоизточна Европа, концентриран в Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), има съществен принос за постигнатите резултати. Приходите от него нарастват с 19% за година и за първи път надхвърлят 1 млрд. лв., а нетната печалба се повишава над 4 пъти до близо 42 млн. лв. 

Автомобилният и лизинговият бизнес на Еврохолд, опериращи съответно под бранда Авто Юнион АД и Евролийз Груп ЕАД, също повишават значително продажбите и печалбите си.

На 17 април 2018 г. Евроинс Иншурънс Груп се договори да придобие специализираната в застраховки при пътуване украинска компания ERV, собственост на германската ERGO. Последната е сред големите застрахователни компании в Европа и част от един от лидерите в презастраховането в глобален мащаб - Munich Re. През последните години Евроинс Иншурънс Груп придоби последователно застрахователния бизнес на германската Talanx International в България и Украйна – съответно ХДИ Застраховане и HDI Strakhuvannya, на холандската Achmea в България - Интерамерикан, както и на QBE в България и Румъния. През 2017 г. ЕИГ купи застрахователния портфейл на АТЕ Иншурънс, румънското дъщерно дружество на гръцката Пиреос Банк. Също през миналата година компанията придоби и значителен дял в руското застрахователно дружество ООО РСО Евроинс. 
    
Асен Христов, председател на надзорния съвет на Еврохолд България АД, коментира: „Еврохолд е все по-разпознаваемо име сред инвеститорите, които се интересуват от Централна и Югоизточна Европа. Облигациите, които издадохме през 2017 г., предизвикаха силен интерес и в емисията се включиха инвеститори от всички големи финансови центрове в Европа. Уверени сме, че ни предстоят нови успешни излизания на капиталовия пазар в Европа. През изминалата година застрахователният ни подхолдинг Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) разшири допълнително пазарния си дял в Централна и Източна Европа. ЕИГ е най-бързоразвиващата се независима застрахователна група в региона. Ще продължим да проучваме добри възможности за придобивания на застрахователни компании със силен потенциал в региона. Очакванията ни за 2018 г. са позитивни. Прогнозите за икономиките на страните, в които оперираме, са благоприятни и предвижданият икономически растеж ще стимулира допълнително търсене на продуктите ни.“