Комуникация и медии

ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЕАД отчита почти двукратен ръст на пазарния си дял към края на м. юли

Премийният приход на ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ към 31.07.2011 г. се е увеличил от 1 065 535 лева на 1 817 332 лева, с което бележи ръст от 70.56%, спрямо 31.07.2010 г.

Осигурените лица по действащи договори към момента са 20 781, което е с 84,25% повече спрямо съпоставимия период, а по новосключени договори броят на осигурените лица е нараснал с 49.81%  като общият им брой към 31.07.2011 г. възлиза на 12 548.

Пазарният дял на ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ към 31.07.2010 е бил 3.8%, а към 31.07.2011 г. е 6.8%.

ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЕАД е част от икономическата група на Еврохолд България АД.