Комуникация и медии

Евроинс България сключи първата си застрахователна полица в Испания

Днес, застрахователната агенция на Евроинс в Испания – Omega Diez, сключи първата полица по Гражданска отговорност. Застрахованото лице е от провинция Мурсия, Югоизточна Испания, а застрахованият автомобил е Рено Меган. Платената застрахователна премия е на стойност 952 евро.

Евроинс очаква през следващите дванадесет месеца да реализира премиен приход между 2 и 3 милиона евро. Законодателството в Испания предвижда автоматично подновяване на всяка сключена застрахователна полица, на базата на което Евроинс прогнозира значителен растеж на премийния си приход през следващите години.

Компанията е стартирала дейност и по предлагане на застраховки Карго и Отговорност на превозвача в Испания.

Евроинс внесе през м. януари 2007 г. в Комисията за Финансов Надзор искане за разширяване на териториалния обхват на дейността си в следните 8 страни от ЕС - Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Италия, Франция и Румъния. Искането е подадено съгласно разпоредбата на чл. 50, ал. 2 от КЗ за свобода на предоставяне на финансови услуги. Нотификационната процедура се финализира в средата на м. март 2007 г.

Работата по проекта започна още през м. септември 2006 г., когато бе сформиран екип и бяха осъществени първите контакти с местни застрахователни посредници. Успоредно се извършиха редица анализи на потенциалните чуждестранни пазари и възможностите за адаптиране на продуктовата гама на Евроинс, както и преговори за организиране на съответна презастрахователна програма, която да създаде възможност Евроинс да бъде разпознат като гъвкав и надежден застраховател.