Комуникация и медии

Евроинс евакуира свои служители и техни близки от Украйна в България

София, 21 март 2022 - Една от водещите застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа - Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), част от Eврохолд България АД, евакуира успешно свои служители, техни близки и роднини от Украйна в България.

Украинската  група наброява 80 души - предимно жени и деца, както и възрастни хора. Всички те вече са в България в добро здравословно  и физическо състояние. Украинските граждани са настанени във ваканционно селище на българското Черноморие, където им е осигурен подслон, храна и медицинска помощ. Част от евакуираните служители продължават да изпълняват служебните си ангажименти дистанционно в специално оборудвана с необходимата техника зала.  

Мисията  по евакуиране  на групата от Украйна е реализирана през първата половина на март. По време на продължилата повече от две денонощия операция, украинските граждани и техните семейства са получили подкрепа както от българските, така и от румънските служители на ЕИГ, които са оказали необходимата помощ при преминаването на украино-румънската и българо-румънската граница. Всички служители на ЕИГ в Украйна, пожелали да напуснат пределите на страната, са евакуирани.  

ЕИГ благодари на ръководството на ваканционното селище, в което са настанени семействата на бежанците. Ръководството на групата изказва своята признателност за оказаното съдействие и на българското и румънско подразделение на групата – ЗД Евроинс България АД И Евроинс Румъния.      
 
ЕИГ притежава две компании в Украйна - ЧАД ЗК Евроинс Украйна и ЧАД Европейско Туристическо Застраховане. Към края на 2021 г. активите на двете украински дружества формират около 2.4% от общите активи на ЕИГ и под 1.3% от тези на Еврохолд, а общият им премиен приход - около 3% от всички застрахователни приходи.