Комуникация и медии

Евроинс прогнозира 15 % ръст на премийния приход за първо тримесечие на 2007 г.

Публикация от: 27.02.2007

Евроинс прогнозира 15 % ръст на премийния приход за първо тримесечие на 2007 г. или 11.8 млн. лева спрямо 10.3 млн. лева за същия период на миналата година. Прогнозата е направена въз основа на реализирания 15 % ръст в премийните приходи за м. януари 2007 г. - 4.5 млн. лв. спрямо 3.9 млн. лева за януари 2006 г.

Почти двукратно нарастват приходите по застраховка „Авто Каско” - от 880 хил. лева за януари 2006 г. на 1.6 млн. лева за януари 2007 г. 35 % е нарастването при застраховки „Медицински Асистанс”. 25 % ръст отбелязват и имуществните застраховки. По застраховка „Гражданска отговорност” реализираният премиен приход възлиза на близо 2,2 млн. лева. Въпреки намалелия брой на сключените застраховки ГО за м. януари за сметка на по-равномерното им сключване през цялата година, приходите от застрахователни премии по застраховката за същия месец запазват нивото си, в следствие на нарастването на средната премия с близо 20 %.

За миналата година компанията отбеляза 52.5 млн. лв. приходи от застрахователни премии съгласно предварителния неодитиран отчет на дружеството.