Комуникация и медии

Евроинс разширява дейността си в 8 държави членки на ЕС до средата на 2007 г.

Публикация от: 13.03.2007

На 13 март 2007 г Евроинс получи писмо от КФН  във връзка с подаденото през месец Януари 2007 г от застрахователното дружество заявление за разширяване на дейността му на територията на 8 държави членки на ЕС. С писма от 12 март 2007 г. КФН е уведомила надзорните органи в съответните страни - Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Италия, Франция и Румъния, за намерението на Евроинс да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Евроинс планира стартиране на дейността си извън границите на България до средата на 2007 г., като първите предложени застрахователни продукти ще бъдат в областта на автомобилното застраховане.