Комуникация и медии

Четири пъти по-висока печалба за първото тримесечие на 2007 година отчете ЗД „Евроинс” АД

Публикация от: 02.05.2007

677 хил лв  нетна печалба отчете ЗД „Евроинс” АД за първото тримесечие на 2007 година.

Резултатът е четири пъти по-висок от същия период на миналата година, когато нетната печалба бе 158 хил.лв.

12 677 хил.лв. е премийният приход на Дружеството, което е 23 % ръст спрямо същия период на 2006 година.

Добрите финансови резултати се дължат на подобрената квота на щетимост, която е 34.25 % спрямо 38.33 % за предходния отчетен период, както и на  нарастналите печалби от финансови операции. 538 хил.лв. са финансовите приходи на Дружеството за първото тримесечие на 2007 година спрямо 21 хил.лв. за същия период на 2006 година.

С най-голям процент е нарастването на приходите от застраховки „Каско” – 74.3% или 5.652 хил.лв спрямо 3.243 хил.лв. следвани от застраховки „Злополуки”  30.1 % и застраховки „ Имущество”  26.2 %.

 Показатели Q1,  2005
 Q1, 2006
Q1, 2007
 Премиен приход (хил. лв)
 8 434
 10 310
 12 677
 Нетна печалба (хил. лв.)
- 83
 158  677
 Изплатени щети (хил. лв.)
3 637
 3 952
 4 342
 Квота на щетимост (%)
43.12
 38.33 34.25