Евроинс Иншурънс Груп

Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) е холдингово дружество, обединяващо инвестициите на Еврохолд в застрахователния сектор на Балканите. Като самостоятелно обособена и фокусирана компания ЕИГ е добре капитализирана предвид високите регулаторни изисквания, което позволява на дружеството последователно разрастване и увеличаване на пазарните дялове.