Комуникация и медии

Euroins Insurance Group придоби миноритарен дял в сръбската застрахователна компания Takovo Osiguranje

На 29 август 2008 година Euroins Insurance Group (EIG) придоби 41 948 акции в сръбската застрахователна компания Takovo Osiguranje, предстваляващи 10% дял в сръбската публична компания. Сделката е извършена на Белградската борса и е на стойност 3.65 милиона евро.

Takovo е шестата по пазарен дял сръбска застрахователна компания между компаниите с лиценз за общо застраховане. Дружеството е един от пазарните лидери в страната по размер на премийния приход от застраховка ”Гражданска отговорност на автомобилистите”, където пазарният дял на компанията е 9.3% с издадени през предходната година над 250 000 броя застрахователни полици. За 2008г. компанията очаква да реализира приходи от застрахователни премии в размер на 26 милиона евро. Тakovo е публична застрахователна компания, която се търгува на Белградската фондова борса като пазарната й капитализация към момента е 38  милиона евро.

На сръбския застрахователен пазар оперират активно 18 застрахователни компании, като 9 от тях предлагат само общозастрахователни продукти, а 6 извършват едновременно общо и животозастраховане. За 2007 година премийният приход за сектора е 565 милиона евро, като 89% (503 милиона евро) са от общо застраховане.

Придобиването на миноритарен дял от Takovo е първа стъпка от разширяването на бизнеса на Еврохолд България в съседна Сърбия. EIG и Takovo ще работят съвместно по създаването на нови застрахователни продукти, внедряването на информационни системи, както и привеждане на финансовата отчетност на дружеството в съответствие с добрите международни практики. EuroIns Insurance Group ще има представител в Управителния съвет на застрахователната компания с цел обединяване на усилията за съвместно развитие.

Като следваща стъпка, Еврохолд България предвижда създаването на лизингова компания в Сърбия, която да предложи съвместни лизингово-застрахователни продукти за клиентите на Takovo по аналогия на вече действащите лизингови дружества в Румъния и Македония.

Консултанти на EIG по сделката са EFG Telesis Finance, Атина и Prospera Securities AD, Белград, а консултант на акционерите на Takovo e Argonauts Consultants Limited, Кипър.