Комуникация и медии

ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП СТЪПИ НА ТУРСКИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР

Публикация от: 02.02.2009

Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) придоби 90% от капитала на турската общозастрахователна компания Интер Сигорта за 427 хиляди евро. Придобиването стана след получаване на разрешение от турския застрахователен надзор на 21 януари 2009.

Компанията е основана през 1997 година като част от Нергис Груп (диверсифицирана холдингова група) и е базирана в Истанбул. Застрахователят притежава лицензи за всички продукти по общо застраховане, предлагани в Турция. През последните години Интер Сигорта не е извършвала активна застрахователна дейност.

Като част от развитието на Интер Сигорта, ЕИГ планира да инвестира над 10 милиона евро през следващите 2 години чрез увеличения на капитала. Средствата ще бъдат напълно достатъчни за покриване на регулативните капиталови изисквания и за постигане на бърз растеж на застрахователни премии и пазарен дял. ЕИГ планира да разшири клоновата мрежа на Интер Сигорта като до края на годината смята да открие представителства в 6 региона в страната. След кратък преходен период на интеграция, Интер Сигорта планира да започне дейност през втората половина на 2009 година.

За изпълнителен директор на компанията ще бъде назначен г-н Кадир Шимшек. Той има дългогодишен опит в сферата на застраховането като е заемал високи ръководни позиции в 5 турски застрахователни компании за последните 18 години. В момента ЕИГ е на етап изграждане на солиден екип от застрахователни професионалисти, които да формират бъдещия екип на компанията.

Турският застрахователен сектор се развива със сравнително бързи темпове през последните години. Въпреки продължителния двуцифрен растеж на общите премии от 1990 година насам, турският застрахователен пазар все още изостава в своето развитие и има степен на застрахователно проникване за 2007 година от едва 1.3%, което е под средните стойности за Източна Европа от 3.4% и значително изостава от нивата на западноевропейския застрахователен сектор от 9.2%.

Общите премии за турския застрахователен сектор за 2007 година достигат 6.35 милиарда евро, което е годишен ръст от 23.5% спрямо 2006 година. Общото застраховане представлява 87% от целия застрахователен пазар като този сегмент е основният двигател на растежа през последните години.

Общо 29 общозастрахователни компании оперират в Турция като 9 от 15-те най-големи застрахователи са собственост на международни стратегически играчи.

Придобиването на Интер Сигорта от страна на ЕИГ е първата българска инвестиция във финансовия сектор на Република Турция и поредна стъпка от изпълнението на стратегията на ЕИГ за  превръщането й във водеща застрахователна група в региона. Застрахователният холдинг вече оперира в 4 държави като притежава мажоритарни дялове в застрахователи в България, Румъния и Македония, и миноритарен дял в сръбска застрахователна компания.