Комуникация и медии

Евроинс Иншурънс Груп купи Юнайтед Здравно Осигуряване

Сряда, 02 май 2012 г. – София, България – Застрахователната група Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ), собственост на Еврохолд България АД, придоби 100% от капитала на Юнайтед Здравно Осигуряване ЕАД (ЮЗО). Целта на покупката е да се окрупни пазарния дял на ЕИГ и в частност – на здравноосигурителния бизнес на компанията, представляван от Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД. Сделката се очаква да бъде финализирана до края на месец май.

Евроинс – Здравно Осигуряване е създадена през 2004 г. По последни данни на КФН пазарният дял на компанията към края на м. ноември 2011 г. е 7.2%, като за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. ръстът в приходите спрямо предходната година е съответно 52.8%, 96.5% и 30.8%. Броят на осигурените лица по действащи договори към края на 2011 г. е 22 723, което представлява 12.1% от очаквания общ брой доброволно здравно осигурени лица за 2011 г.

Евроинс – Здравно Осигуряване работи с широка национална мрежа от здравни заведения в цялата страна. Компанията предлага комбинация от здравноосигурителни пакети, заедно с комплексно медицинско обслужване. В момента Евроинс – Здравно Осигуряване работи с над 450 партньори, които са лечебни заведения, диагностични и консултативни центрове, медицински центрове, специализирани медицински центрове и болнични заведения.
Юнайтед Здравно Осигуряване е фонд за доброволно здравно осигуряване, създаден през 2003 г. Пазарният дял на компанията към края на м.ноември 2011 г. е 2.0%.

С придобиването на фонда Евроинс – Здравно Осигуряване ще влезе в топ 3 на българския пазар по доброволно здравно осигуряване, част от амбициозната програма за развитие на компанията. Прогнозата за приходите от здравноосигурителния бизнес към края на 2012 г. е 4 400 хил. лв. или ръст от 35% спрямо 2011 г., а прогнозният брой осигурени лица – 27 000.

Очакванията на ръководството след приключването на сделката са да се оптимизира и разшири дейността на компанията, както и да се предлагат по-добри и комплексни условия на обслужване.